Може и вака

Еколошка бензиска пумпа - Helios House

Ова е БП Хелиос куќа. Таа е еко-пријателска бензинска пумпа која продава бензин, но истовремено и ја образува јавноста за еколошките прашања. Вода: Хелиос куќата ги надминува тековните еколошки стандарди за собирање на самото место, филтрација и дистрибуција на вода. Покривот собира дождовна вода за наводнување, дождот и водата на самото место се филтрираат со цел […]повеќе »

« Newer Entries