Од Нашето Oкружување

Иновации: Со 3 кубици дрва цела зима

Иноваторот од Пирот Јовица Перишиќ конструирал специјален камин на цврсто гориво, кој што троши значително помалку гориво. Конкретно, направената печка троши од 30 – 50% помалку огревно дрво, но во исто време го намалува загадувањето кое што се јавува во текот на горењето на дрвото. Според иноваторот, наместо класичниот чад кој што се јавува во текот […]повеќе »

Реката Драгор

Градбата на камените брегови ("ѕидови" според битолската терминологија) и регулирањето на водотекот оди во етапи и трае со децении. За османската власт од XIX век, која валијатските објекти беше ги лоцирала околу Драгорот, кротењето и регулирањето стана една од примарните задачи...повеќе »