photo 5Амбициозниот проект за реконструкција на Ајфеловата кула кој е започнат во 2012 г. од архитектонското студио Moatti-Riviere покрај делот кој ја опфаќа целосната реконструкција на објектот, има за цел да го претвори првиот кат од Ајфеловата кула во дел во кој ќе ги користи алтернативните извори на енергија од соларната енергија и од енергијатa на ветерот. Освен тоа целиот прв кат се предвидува да има вградено ЛЕД осветлување за да се зголеми енергетската ефикасност на целата кула. Предвидени се четири ветерогенератори со вертикални оски кои ќе ги придвижуваат пумпите за снабдување со вода. Исто така се предвидува да се собира и користи и дождовната вода која ја има во изобилство поради честите врнежи.

photo 2Откако ќе се изврши реконструкцијата за искористување на енергетската ефикасност се предвидува на првиот кат да се направат: голема конференциска сала, кино сала со 200 седишта, како и центар за посетители. Сето тоа ќе биде поврзано со застаклени пешaчки патеки од каде ќе може да се види прекрасен поглед надолу на висина од 57м.

Ајфеловата кула претставува иновативно решение во доменот на искористување на енергетска ефикасност кај ваков тип на објекти кои претставуваат историска знаменитост, како и спој на архитектонски иновантни содржини кои ќе ја направат уште поатрактивно место за посетителите од сите аспекти.

photo 1

photo 3