Ова е БП Хелиос куќа. Таа е еко-пријателска бензинска пумпа која продава бензин, но истовремено и ја образува јавноста за еколошките прашања.

Вода: Хелиос куќата ги надминува тековните еколошки стандарди за собирање на самото место, филтрација и дистрибуција на вода. Покривот собира дождовна вода за наводнување, дождот и водата на самото место се филтрираат со цел јаглеводородите да не ги загадуваат подземните води.
heliosHouse2

Топлина: Хелиос куќата е дизајнирана за да се минимизира ефектот на собирање на топлина само на едно место (the “heat island” effect). Зелениот покрив е со растенија отпорни на суша со што се намалува потребата за греење и ладење, се минимизира количината на дождовна вода и повторно оксидирање на воздухот преку апсорпција на CO2 (јаглерод).

Светлина: 90 соларни панели произведуваат доволно енергија за напојување на 2-3 куќи што е еквивалентно на нешто повеќе од 5000lbs (2268kg) / годишно намалување на CO2 . Енергетски ефикасното осветлување во покривот користи 16 проценти помалку електрична енергија отколку традиционалните станици.

Материјали: Местото користи обработено дрво од обновливи извори; плочките во купатилото се од 100 проценти рециклирано стакло; обележувањето е направено од нерѓосувачки челични остатоци од проектот; нерѓосувачкиот челик кој се користи на местото може да се рециклира.