Урбан

Постои убедување дека одржливиот урбан развој е само теоретски можен бидејќи во стварноста заштитата на животната средина се судира соекономскиот раст. За нас е предизвик да демонстрираме начини како може да се премости јазот помеѓу “зеленото” и “смеѓото”…

Урбанистичко планирање
Инфраструктура
Транспорт
Слободни (неиспланирани) јавни површини
Паркови и зеленила

Капка-по-капка

Лесно е да се игнорираат големи проблеми кога директно не нè засегаат. Пример за тоа е наводнувањето на земјоделските површини. Далеку најразвиени системи за наводнување и разумно користење на водата ги има на Блискиот Исток. Со оглед на тоа што регионот се наоѓа во пустина и е тешко да се најде било каков извор на вода, […]
Read More »

Мекорот

Секогаш е полесно да се зборува отколку да се докажува на дело. Но, има и такви кои навистина прават неверојатни достигнувања во околности во кои нема место за било какви грешки и успеваат да го направат светот подобро место за живеење. Факт е дека мораме да ги користиме нашите ресурси на што е можно попаметен начин […]
Read More »

Еврејските гробишта во Битола/Монастир

Еврејските гробишта во Битола/Монастир „Дом на живите” (Беит Хаим), беа основани во 1497 година, само пет години по нивното протерување од Шпанија. Ова се едни од најстарите, ако не и најстари, еврејски гробишта на Балканот. Тие беа користени повеќе од 400 години од страна на еврејското население во Битола. Во текот на Првата светска војна, […]
Read More »

Иновации: Со 3 кубици дрва цела зима

Иноваторот од Пирот Јовица Перишиќ конструирал специјален камин на цврсто гориво, кој што троши значително помалку гориво. Конкретно, направената печка троши од 30 – 50% помалку огревно дрво, но во исто време го намалува загадувањето кое што се јавува во текот на горењето на дрвото. Според иноваторот, наместо класичниот чад кој што се јавува во текот […]
Read More »

Ајфеловата кула и енергетската ефикасност

Амбициозниот проект за реконструкција на Ајфеловата кула кој е започнат во 2012 г. од архитектонското студио Moatti-Riviere покрај делот кој ја опфаќа целосната реконструкција на објектот, има за цел да го претвори првиот кат од Ајфеловата кула во дел во кој ќе ги користи алтернативните извори на енергија од соларната енергија и од енергијатa на […]
Read More »

Older Entries »