Од Нашето Oкружување

Innovation: All winter with only 3 cubic meters of wood

Jovica Perisic is an innovator from Pirot, Serbia who devised a solid fuel fireplace which uses less fuel. The fireplace uses 30 to 50% less firewood and causes less pollution. According to the innovator, the smoke that comes out of the fireplace is more like steam rather than the smoke coming out of the regular […]повеќе »

The river Dragor

Градбата на камените брегови ("ѕидови" според битолската терминологија) и регулирањето на водотекот оди во етапи и трае со децении. За османската власт од XIX век, која валијатските објекти беше ги лоцирала околу Драгорот, кротењето и регулирањето стана една од примарните задачи...повеќе »