Ве прашуваме

Дали Општина Битола треба да обезбеди средства за изградба на пречистителна станица за отпадните води?