Изминати огласи

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ЗГРАДИТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Проектот УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ГРАДБИТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ги обајвува следните два огласи:

ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА:
ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАНИ

Превземи го огласот тука

ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА:
ПЕЧАТЕЊЕ НА БРОШУРКА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Превземи го огласот тука