Tag Archives: featured

Еврејските гробишта во Битола/Монастир „Дом на живите” (Беит Хаим), беа основани во 1497 година, само пет години по нивното протерување од Шпанија. Ова се едни од најстарите, ако не и најстари, еврејски гробишта на Балканот. Тие беа користени повеќе од 400 години од страна на еврејското население во Битола.

Во текот на Првата светска војна, кога линијата на фронтот минуваше низ градот, еврејските гробишта претрпеа тешки оштетувања од страна на  бомбардирањата на Централните сили (Германија и Бугарија) во текот на 1916 година.

Во 1924 година во Битола пристигна рабинот Шабтаи Џаен и веднаш увиде дека гробиштата се наоѓаат на периферијата од градот и дека се во многу лоша состојба. Голем дел од спомениците беа разнесени и се користеа како материјал за градење. Честопати натписите биле отстранувани, но некогаш останувале како украси. Останатите надгробни плочи биле расфрлани, разрушени и почнале да мувлосуваат. Со цел да собере придонеси од еврејските мигранти по потекло од Битола, рабинот Џаен отпатувал за Америка. Кога се вратил во 1929 година, покренал акција со цел изградба на заштитен ѕид околу гробиштата со железни ковани решетки во средината на кои стоела Давидовата ѕвезда. Овој ѕид ги заштитил гробиштата од понатамошни оштетувања и уништувања вклучувајќи го и периодот на бугарска окупација во Втората светска војна.

Гробиштата беа напуштени и оставени на пропаст по депортацијата на евреите од Битола во 1943. Бугарските војници ги користеевр гроб1ле надгробните плочи за да ги поплочат своите воени кампови, парадни простори, подот на нивните касарни, базенот, ѕидовите на бањите, тротоарите итн. Сè што остана беа само смачкани парчиња од надгробните плочи расфрлани насекаде низ гробиштата.

Во 1961 година, Советот на град Битола донесе одлука за ремоделирање на целиот комплекс и поставување на меморијален парк под државна закрила со цел да ги одржи сеќавањата на евреите во Битола
. Проектот беше развиен и почетните трошоци беа пресметани, делот од финансиите кои го засегаа просторното реконструирање беа и доделени, но ништо не беше преземено.

Во 1997 година, точно 500 години по нивното оформување, беше покрената граѓанска кампања за да се обноват гробиштата и да се изгради меморијален центар на Холокаустот. Извршена е значителна работа, во кои спаѓа и реставрацијата на влезната порта, која е прогласена за културно историски споменик. Портата има лак изработен во готски стил придружена со два прозорци од страните во истиот стил. Горниот дел на фасадата е декорирана со ребрасти издатоци.

Со почетокот на изградбата на Меморијалниот центар во Скопје во 2005 година, иницијативата за изградба на меморијален центар во Битола опадна.

Денес, гробиштата се целосно заградени со ѕидови (три страни се целосно изѕидани, додека предниот дел има и железна решетка). Главниот влез се наоѓа во подножјето на ридот. Неколку илјади гробни места сè уште постојат, повеќето се нечитливи, освен неколку кои се наоѓаат во долниот лев агол од страната на влезот и се во добра состојба. Поголемиот број на надгробни плочи се во хоризонтална положба по Сефардискиот обичај.

Извори:

Шломо Албохер „The life and times of the departed Jewish community of Bitola“

Од 13-ти до 15-ти октомври 2015 г. во Израел ќе се одржи „Саем и Конференција за Водни Технологии и Управување со Животната Средина” ВАТЕК 2015 на која членовите на АРХАМ ќе земат активно учество.

ВАТЕК Израел се одржува на секои две години со времетраење од три дена. Претставува одлична можност да се слушнат и сретнат многубројни компании од областа на Вода, Енергија и Животна средина кои се во потрага по партнери, инвестиции и професионални услуги со цел понатамошен развој на своите компании. ВАТЕК Израел секогаш привлекува илјадници специјалисти од областа на вода и отпадни води од целиот свет.

Screen-Shot-2013-02-19-at-2.13.32-PMИзраел веќе подолго време игра важна улога во полето на чисти технологии, еволуирајќи од земја со ограничени природни ресурси во значаен протагонист на глобално ниво во рамките на одржливоста. Искористувајќи ја домашната високо квалификувана работна рака и огромното искуство во индустријата на врвни технологии, државата разви сопствена индустрија составена од преку 400 компании посветени исклучиво на развивање технологии за одржлива вода, енергија и животна средина.

Специфичните побарувачки за вода на Израел помогнаа во создавањето на многу значајни придонеси:

  • Неколку од најголемите светски погони за отсолување на вода преку повратна осмоза се наоѓаат во Израел (најпознати се Сорек и Хадара)
  • Светски лидер во искористување на рециклирана вода (преку 80% од земјоделската потрошувачка)
  • Еден од најнапредните системи за прочистување и пречистување на отпадни води
  • Единствен обединувачки начин на управување со различни извори на вода
  • Изградба, раководење и одржување на единствениот од неговиот вид Национален пренесувач на вода
  • Напредни решенија за подобар квалитет на водата и нејзина безбедна употреба
  • Напредни решенија за безбедноста на водата во татковината

 

Израелска седмицpapillonа на водата

„Поради потребата за соочување со тешките и неповолни климатски и географски услови и поддржан од претприемачката култура, Израел се претвори во уникатен светски центар за решавање на проблеми поврзани со водата. Еден од најголемите предизвици поврзани со водата на светско ниво е намалувањето на притисокот врз природните извори на вода, како и други извори, кои се последица на брзиот раст на населението, климатските промени и зголемената индустрицка активност. Јасно е дека во денешно време напредните технологии се клучот за поефикасно искористување на природните ресурси (вода, почва, енергија и материјали). Проценето е дека новите технологии и проникливите решенија во однос на водата ќе придонесат за обезбедување на речиси 2/3 од дополнителните количини на неопходна вода во наредните децении.

Со здружување на израелските и меѓународните деловни вршители, инженери за искористување на водата, политички носители на одлуки и водечки истражувачи, ВАТЕК 2015 се очекува да биде врвна изложба на највисоките технологии и решенија од Израел и од целиот свет.”

исечок од Писмото за добредојде на претседателот на ВАТЕК 2015

 

Ова е надворешната врска до официјалната интернет страница: www.watec-israel.com

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ГРАДБИТЕ 2014

Битола, 10/11 Јуни

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ГРАДБИТЕ ќе се одржи во Битола, на 10 и 11 Јуни 2014 г. во организација на Здружението за одржлив урбан развој АРХАМ од Битола

Целта на оваа конференција е да ги промовира инженерските, економските и правните постапки за унапредување на енергетската ефикасност кај градбите.

На конференцијата ќе земат учество инженери вклучени во проектантската постапка, научната јавност, институциите надлежни за спроведување на енергетските политики и заштита на животната средина, корисниците на јавните објекти, како и професионалните организации и граѓански здуженија кои се залагаат за енергетската ефикасност.

Се очекува оваа Конференција да влијае врз јавната свест за неопходноста од унапредување на енергетската ефикасност, да ги стимулира инженерските истражувања во оваа област, да ги оцени државните и месните законодавности поврзани со енергетската ефикасност и да ги објасни можностите за финансиски и фискални олеснувања за изградба или реконструкција на градби од висока енергетска класа.

За постигнување на овие резултати ќе бидат одржани 6 пленарни сесии и ќе бидат промовирани Пелагонискиот Регионален Центар за енергетска ефикасносност и новиот Водич за енергетска ефикасност.

Конференцијата е дел од меѓународниот проект УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ГРАДБИТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, кој се спроведува под финансиско покровителство на Европската Унија, а во рамките на Програмата за прекугранична соработка Македонија-Грција (2007-2013).